สถานที่ประสูติปัจจุบัน

สถานที่ประสูติปัจจุบัน

พุทธสังเวชนียสถานปัจจุบัน พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พุทธศาสนิกชนชาวไทยปลื้มใจในบุญกุศล สถานที่ประสูติปัจจุบัน มัชรูมทราเวลวันนี้พาไปตามรอยพระพุทธเจ้าและสังเวชนียสถาน 4 แห่งในอินเดียและเนปาล ซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ชาวพุทธควรไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต  ไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญเท่านั้นแต่เป็นการเที่ยวไปในตัวด้วย คนชอบเที่ยวโบราณสถานมากขึ้นเรื่อยๆ โบราณสถานห้ามพลาด ที่น่าไปมีทั้งหมด 4 ที่ ตามมาดูกันเลย 1. ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ – สถานที่ประสูติปัจจุบัน ลุมพินีวัน (อังกฤษ: Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะ หรือวโนทยานที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวัน ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะบนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช ได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า “เสาอโศก” ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่า […]